Småbruket Rønning  har nå i 2 generasjoner drevet med spesialisert sauehold ,før den tid var det tradisjonelt flerbruk .med sjølhushold.

I dag drives det med ca. 150 vinterfora sau som slippes på utmarksbeite i skog/fjellomerådene Grønningen /Høgsetervola.

I tilegg drives Inn på Tunet aktiviteter med heste rog div. smådyr samt at det drives litt utleie av møte/selskapslokale til litt forskjellige lag og sammenkomster.