Vi har den glede å tilby deg å følge en sau gjennom året I fra innsett på høsten via klipping, paring, ultralyd, lamming og ut beitesesongen med lam.

Her gir vi deg oppdatering via epost/Facebook gjennom året som også inkluderer et gårdsbesøk etter avtale I året.

Hvis du ønsker mer er dette også  mulig ,.samt å kjøpe ull, kjøtt eller skinn av lammene.om høsten.

Kanskje du vil være med på en tilsynstur  i fjellet.😉