Vi er Jorunn som er mor sjøl og tar seg av aktivitetene til daglig , Ketil  far og  har mye av den praktiske jobben på gården. Vi har også endel ungdommer  som bidrar med div. etter behov og etterspørsel.